cửa hàng bán Táo đỏ Hàn Quốc chất lượng tốt, nước hồng sâm hàn quốc chất lượng cao, công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
International Advisory Committee

 

Dionne Rolim, Brazil

Natkunam Ketheesan, Australia

Eric Bertherat, Switzerland

Chiranjay Mukhopadhyay, India

Paul Keim, USA

Surasak Wongratanacheewin, Thailand

Sheila Nathan, Malaysia

Vanaporn Wuthiekanun, Thailand

Jay Gee, USA

Gek-Yen Gladys Tan, Singapore

Apichai Tuanyok, USA

David DeShazer, USA

Enoka Corea, Sri Lanka