cửa hàng bán Táo đỏ Hàn Quốc chất lượng tốt, nước hồng sâm hàn quốc chất lượng cao, công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Organizing Committee

 

Name

Institute

Trinh Thanh Trung

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Ivo Steinmetz

Medical University of Graz, Graz, Austria

Duong Van Hop

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Le Ngoc Thanh

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Sabine Lichtenegger

Medical University of Graz, Graz, Austria

Gabriel Wagner

Medical University of Graz, Graz, Austria

Elisabeth Ullrich

Medical University of Graz, Graz, Austria

Nguyen Kim Nu Thao

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Nguyen Vu Trung

National Hospital for Tropical Diseases, Hanoi, Vietnam

Do Duy Cuong

Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam

Que Anh Tram

Nghe An Friendship General Hospital, Nghe An, Vietnam

Ho Viet My

Binh Dinh General Hospital, Binh Dinh, Vietnam

Le Thi Hoi

National Hospital for Tropical Diseases, Hanoi, Vietnam

Nguyen Quang Huy

Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam

 

Volunteers

Name

Institute

Bui Nguyen Hai Linh

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Tran Thi Le Quyen

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Hoang Thu Ha

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

Tran Thi Hanh

Vietnam National University, Hanoi, Vietnam